Super reduceri 33%

VEZI AICI PRODUSELE

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
“Super Reduceri – 33%”
Campania promotionala pentru clientii companiei S.C. BULROM S.R.L
Perioada campaniei: 02 aprilie- 03 mai 2016
Art. 1. Organizatorul campaniei
Art.1.1. Campania “ Super Reduceri – 33%”, este organizată de BULROM SRL, cu sediul în Craiova, str. Voinicului, nr.4, jud. Dolj, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J16/1801/2006, CIF 19069630, atribut fiscal RO, capital social 50.000,00 lei.
Art.1.2. Decizia de derulare a campaniei promoţionale conform regulilor din prezentul regulament este finală si obligatorie pentru participanţi. Regulamentul oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din Romania.
Art.1.3. Organizatorul işi rezervă dreptul de a modifica oricare din condiţiile stabilite în prezentul regulament in perioada desfasurarii campaniei, din motive intemeiate, dar nu înainte de a anunţa publicul despre aceste modificări.
Art. 2. Denumire. Durata. Locul desfăşurării.
Art.2.1. Campania promoţională poartă denumirea “ Super Reduceri – 33%”
Art.2.2. Campania promoţională se desfăşoară în perioada 02 aprilie – 03 mai 2016, în magazinul Hippoland din Centrul Comercial Auchan Dr. Taberei si in magazinul online hippolandromania.ro
Art.2.3. Ultima zi de participare la această campanie este 03 mai 2016, orele corespunzatoare sfarsitului de program pentru fiecare magazin in parte, cu exceptia situatiei in care campania va fi prelungita.
Art. 3. Produse participante la campanie
Art.3.1. Obiectul campaniei îl reprezintă toate produsele conform Anexa 1 si promovate in magazinul Hippoland din Centrul Comercial Auchan Dr. Taberei, si pe magazinul online hippolandromania.ro, in limita stocului disponibil.
Art.3.2 Campania nu se cumuleaza cu nicio alta.
Art.4. Dreptul şi condiţiile de participare
Art.4.1. De această campanie beneficiază orice persoană fizică având domiciliul stabil în România, care a implinit varsta de 18 ani si care achizitioneaza unul sau mai multe produse care fac obiectul acestei promotii in perioadele mentionate.
Art.5. Modul de desfăşurare a campaniei promoţionale
Art.5.1. Campania cu denumirea “ Super Reduceri – 33%” se va desfasura in magazinul Hippoland din Centrul Comercial Auchan Dr. Taberei si in magazinul online hippolandromania.ro
Art.5.2. La achizitionarea a oricarui produs din Anexa 1, cumparatorul va plati un pret cu 33% mai mic decat pretul initial.
Art. 5.3. Pretul redus de vanzare pentru acordarea reducerii se calculeaza dupa urmatoarea formula: Pret promo = pret vanzare vechi – reducere 33%
Art.6. Modalitate identificare si cumparare
Art.6.1. O persoana poate achizitiona mai multe produse ce fac obiectul acestei promotii daca produsele indeplinesc conditiile prevazute de prezentul regulament.
Art.7. Semnalizare campanie
Campania va fi semnalizata astfel: – se va folosi afis prezentare promotie , Regulament campanie, si etichete pret vechi /pret nou.
Art.8. Taxe si impozite
Organizatorul campaniei este raspunzator de plata taxelor sau obligatiilor financiare, conform prevederilor legale in vigoare. Prezenta campanie se desfasoara cu scopul stimularii vanzarilor.
Art.9 Litigii
Eventualele neintelegeri aparute intre organizator si participantii la campania promotionala se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.
Art.10 Intreruperea campaniei promotionale
Organizatorul isi rezerva dreptul de a intrerupe Campania promotionala oricand pe parcursul desfasurarii acesteia, cu informarea prealabila a consumatorilor prin mijloace de comunicare corespunzatoare (afisare pe site, semnalizare in magazine, etc.).
Art.11 Regulamentul campaniei promotionale
Regulamentul campaniei promotionale este afisat si disponibil gratuit in magazinele participante pe toata perioada de desfasurare a promotiei. Orice contestare având ca obiect campania promoţionala “ Super Reduceri – 33%” poate fi trimisa la adresa: SC BULROM SRL, str. Voinicului, nr. 4, jud. Dolj, sau trimisa pe mail la office@hippolandromania.ro

S.C. BULROM S.R.L

VEZI AICI PRODUSELE